Izjava o obradi osobnih podataka

Zaštita Vaših osobnih podataka i Vaša privatnost vrlo su nam važni. Ovom izjavom obavještavamo vas o postupanju s vašim osobnim podacima u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka („ GDPR “) i slovačkim Zakonom o zaštiti osobnih podataka („ ZOOU “).

1. Operater obrađuje osobne podatke

Nositelj obrade osobnih podataka je:

Berlin Brands Group kao .

sa sjedištem: Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava, Slovačka Republika

matični broj: 46 895 680,

tvrtka upisana u trgovački registar Gradskog suda Bratislava III, Division Sro , uložak br. 5640/B

(" BBG " ili " mi ").

Ukoliko nas želite kontaktirati u vezi sa zaštitom osobnih podataka, možete nas kontaktirati putem e-maila na: [email protected] ili pismenim putem na adresu naše tvrtke.

2. Osobne informacije

Osobni podaci su u zakonu definirani kao svaka informacija koja se odnosi na identificiranu ili prepoznatljivu fizičku osobu, a koja uključuje podatke kao što su ime i prezime, adresa, e-mail adresa i druge podatke koji se mogu pripisati određenoj fizičkoj osobi.

3. Koje osobne podatke prikupljamo i kako ih koristimo

3.1. Proces kupnje

Naša tvrtka upravlja web stranicom electronic-star.sk kao internetskim tržištem i omogućuje vam kupnju robe od prodavača koji nisu naša tvrtka. Putem naše web stranice osiguravamo procese vezane uz sklapanje kupoprodajnog ugovora, stoga za potrebe sklapanja kupoprodajnog ugovora između Vas i prodavatelja prikupljamo osobne podatke potrebne za obradu narudžbe i to ime i prezime, e-mail adresu. , adresa, broj telefona. Ove osobne podatke stavljamo na raspolaganje prodavateljima u svrhu realizacije narudžbe i ispunjenja ostalih obveza iz kupoprodajnog ugovora.

3.2. Korisnički račun

Ako kreirate osobni korisnički račun, bit će potrebno Vaše ime, prezime, e-mail adresa, kao i Vaša adresa i lozinka. Unos adrese ili telefonskog broja je dobrovoljan i služi za lakše ispunjenje kupoprodajnog ugovora i isporuke robe. Nije moguće izraditi korisnički račun ako ste osoba mlađa od 16 godina. Pohrana osobnih podataka odvija se za vrijeme trajanja Vašeg korisničkog računa, koji možete otkazati u bilo kojem trenutku.

3.3. Vijesti i personalizirana komunikacija

Ako ste se prijavili na naš newsletter i SMS, podatke koje ste unijeli koristimo za redovito slanje newslettera i SMS-a u skladu s Vašim pristankom. Osim toga, dobivamo, obrađujemo i koristimo informacije o newsletteru (naziv newslettera, kategorija newslettera, vrijeme slanja i vrijeme otvaranja) i kada ste kliknuli na određenu poveznicu unutar newslettera kako bismo vam mogli slati personalizirane oglase i ponude. Koristimo podatke koje ste unijeli i podatke za vaš korisnički račun kako bismo vam predstavili pojedinačne ponude i oglašavanje. Ako ne želite primati Newsletter ili SMS, kliknite na poveznicu za odjavu u e-mail-u ili nam pošaljite poruku na [email protected].

3.4. Podaci prilikom korištenja web stranice

Naš web poslužitelj pohranjuje pristupne podatke našoj web stranici (bez osobnih podataka) u log data, tzv log datoteke. Pohranjuju se sljedeći podaci: datum i vrijeme pristupa, naziv i URL traženih podataka, informacija o tome je li zahtjev bio uspješan, identifikacijski podaci korištenog preglednika, operativnog sustava i web stranice s koje se pristupa. Ovi podaci su nužni za korištenje stranice (uspostavljanje veze, prijenos podataka). Te podatke pohranjujemo radi sigurnosti naših sustava, tehničkog upravljanja mrežnom infrastrukturom, kao i radi optimizacije naših usluga.

4. U koju svrhu koristimo osobne podatke i koliko ih dugo čuvamo?

4.1. Svrhe obrade

Stoga Vaše osobne podatke obrađujemo na sljedeći način:

 • u svrhu opremanja procesa kupnje (potrebno u svrhu ispunjenja ugovora / članak 6. stavak 1. točka b) GDPR-a);
 • u svrhu upravljanja Vašim korisničkim računom, ako ste ga kreirali (potrebno u svrhu ispunjenja ugovora / članak 6. stavak 1. točka b) GDPR-a);
 • u svrhu slanja anketa o zadovoljstvu uslugama koje pružamo putem naše web stranice, osim ako niste odbili njihovo slanje putem poveznice za odjavu u odgovarajućoj e-pošti ili putem e-pošte poslane na adresu [email protected] ( potrebno za potrebe naših legitimnih interesa / članak 6 (1) točka f) GDPR);
 • u svrhu slanja newslettera i drugih marketinških komunikacija, posebice pojedinačnih preporuka (na temelju privole / članak 6. stavak 1. točka a) GDPR);
 • u svrhu rješavanja zahtjeva državnih i drugih tijela u vezi s izvršavanjem njihovih ovlasti (potrebno za ispunjenje zakonske obveze / čl. 6 (1) slovo c) GDPR);
 • u svrhu ispunjavanja naših poreznih i računovodstvenih obveza (potrebno za ispunjavanje zakonske obveze / članak 6. stavak 1. točka c) GDPR-a);
 • kako bismo osigurali sigurnost pruženih usluga (potrebno za potrebe naših legitimnih interesa / članak 6. stavak 1. točka f) GDPR);
 • u postupcima pred državnim i drugim tijelima koja kontroliraju našu djelatnost, radi naplate potraživanja koja su nam nastala i obrane od potraživanja koja su nam stavljena (potrebno za potrebe naših legitimnih interesa / čl. 6. (1) slov. (f) GDPR).
 • 4.2. Pohrana osobnih podataka

  Osobne podatke čuvamo samo onoliko koliko je potrebno za postizanje svrhe obrade. Stoga pohranjujemo osobne podatke koji se odnose na vaš korisnički račun dok imate račun, budući da su oni neophodni kako bismo mogli upravljati računom umjesto vas.

  U nekim slučajevima, rokovi čuvanja osobnih podataka određuju se prema rokovima navedenim u važećim zakonskim propisima (posebice rokovi čuvanja u poslovne ili porezne svrhe). U slučajevima kada je kupoprodajni ugovor sklopljen putem naše web stranice, osobne podatke čuvamo za vrijeme dok je moguće ostvarivanje pravnih zahtjeva u vezi s njegovim sklapanjem.

  U slučaju da Vaše osobne podatke koristimo u svrhu dostave komercijalnih komunikacija na Vašu e-mail adresu ili u drugim slučajevima kada ste nam dali privolu, te podatke čuvamo dok ne opozovete predmetnu privolu. U slučajevima korištenja Vaših podataka na temelju našeg legitimnog interesa, iste obrađujemo dok ne prestane razlog njihove obrade.

  Osobni podaci se prema zadanim postavkama uklanjaju nakon isteka razdoblja čuvanja. Međutim, općenito, čak i ako jedan od razloga obrade prestane, to ne mora rezultirati prekidom pohranjivanja vaših osobnih podataka. To je zato što možemo i ponekad moramo obrađivati ove osobne podatke u drugu svrhu s drugom pravnom osnovom.

  5. Pružanje podataka trećim stranama

  S obzirom na to da našu stranicu koriste za prodaju treće strane, osobne podatke vezane uz prodaju stavljamo na raspolaganje prodavateljima koji djeluju kao neovisni operateri i dalje obrađuju osobne podatke u vezi s kupoprodajnim ugovorom koji ste sklopili, kao i za druge svrhe i pod uvjetima koje sami definiraju. Istovremeno, prodavatelji mogu Vaše osobne podatke učiniti dostupnima trećim stranama – drugim primateljima – logističkim tvrtkama ili pružateljima usluga plaćanja.

  Chal-Tec je trenutno ekskluzivni prodavač GmbH , sa sjedištem: Wallstraße , D-10179 Berlin , Savezna Republika Njemačka, trgovački registar: HRB 98898, Okružni sud Charlottenburg ( Berlin ), u vezi s kupoprodajnim ugovorima sklopljenim s Chal-Tec GmbH obavještavamo vas da naša tvrtka, kao njen posrednik, obrađuje vaše osobne podatke u poslovima službe za korisnike i rješavanju reklamacija vezanih uz ispunjenje kupoprodajnog ugovora s vama.

  Uz izuzetak prodavača, osobne podatke stavljamo na raspolaganje u sljedećim slučajevima:

 • U svrhu ispunjavanja obveza koje proizlaze iz zakonskih propisa, zahtjeva državnih i drugih tijela, za ostvarivanje svojih zahtjeva ili za obranu u postupcima u kojima ih drugi protiv nas ističu, a među kategorijama trećih osoba kojima otkrivamo osobne podatke iz tih razloga uključuju, na primjer, sudove, državna i druga tijela odgovorna za provođenje kontrole nad našim aktivnostima, za rješavanje sporova ili provedbu odluka, ili naše pravne i računovodstvene savjetnike i revizore.
 • Vaši osobni podaci dostupni su nekim od naših dobavljača koji ih obrađuju za nas, na temelju naših uputa i u skladu s ovim dokumentom. Pritom se pridržavaju svih potrebnih sigurnosnih, tehničkih i organizacijskih mjera kako bi Vašim osobnim podacima pružili potrebnu zaštitu. Među njima su sljedeće kategorije korisnika, odnosno pružatelji usluga tehničke ili računalne infrastrukture (uključujući Chal-Tec GmbH ), pružatelji IT usluga, programeri naših softverskih aplikacija i dobavljači usluga online uredskih aplikacija.
 • Također surađujemo s partnerima koji nam pružaju analitičke i reklamne usluge. To nam omogućuje bolje razumijevanje načina na koji korisnici koriste našu web stranicu, postavljanje našeg oglašavanja na Internet i mjerenje njegove učinkovitosti.
 • 6. Sigurnost osobnih podataka

  Osobne podatke nastojimo obrađivati uz pridržavanje svih potrebnih tehničkih i organizacijskih mjera na način da budu zaštićeni, a prije svega nedostupni neovlaštenim osobama. U tom kontekstu izričito ističemo da nije moguće osigurati potpunu sigurnost podataka prilikom komunikacije putem elektroničke pošte. Za povjerljive podatke stoga preporučamo dostavu poštom.

  Kako bismo što bolje zaštitili korisničke podatke od slučajne ili namjerne manipulacije, gubitka, uništenja ili pristupa neovlaštene osobe, implementirali smo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere, koje kontinuirano optimiziramo u skladu s tehnološkim napretkom.

  7. Transfer u treće zemlje

  Vaše osobne podatke ne prenosimo aktivno u treće zemlje izvan EU. Međutim, neki partneri s kojima surađujemo u obradi osobnih podataka provode takve prijenose, konkretno u SAD, kojima Komisija nije izdala rješenje o primjerenosti. Preduvjet za prijenos u SAD je davanje vašeg pristanka ili usklađenost s drugim zahtjevima GDPR-a. Rado ćemo vam pružiti detaljnije informacije kada nam pišete na [email protected] .

  8. Vaša prava u vezi s vašim osobnim podacima

  U odnosu na osobne podatke koje pohranjujemo o Vama, imate mogućnost ostvariti sljedeća prava protiv nas u skladu s odredbama važećeg zakonodavstva:

 • Imate pravo u bilo kojem trenutku opozvati svoju privolu za obradu podataka s budućim učincima. (Članak 7. stavak 3. GDPR-a).
 • Imate pravo od nas zatražiti potvrdu o tome koje osobne podatke u vezi s vama obrađujemo (članak 15. GDPR-a).
 • Imate pravo zahtijevati ispravak ili brisanje Vaših osobnih podataka (čl. 16, 17 GDPR).
 • Imate pravo zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka u slučaju njihove nedopuštene obrade (čl. 18. GDPR).
 • U slučaju da je došlo do ispravka, brisanja ili ograničenja obrade vaših osobnih podataka, imate pravo obavijestiti sve primatelje kojima su vaši osobni podaci stavljeni na raspolaganje (čl. 19. GDPR).
 • Imate pravo primiti osobne podatke koji se odnose na Vas a koje smo dobili u okviru ugovora ili na temelju dane privole, u strukturiranom formatu te imate pravo zahtijevati da te podatke prenesemo trećoj strani na temelju na vaš zahtjev (članak 20. GDPR-a).
 • Imate pravo uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka u određenim slučajevima (članak 21. GDPR-a).
 • U slučaju pitanja o prikupljanju, obradi ili korištenju Vaših osobnih podataka, u vezi s potvrdom, ispravkom, ograničenjem obrade ili brisanjem osobnih podataka, kao i u slučaju opoziva dane privole ili prigovora na određene metode obrade osobnih podataka obratite nam se ili pišite na adresu iz točke 1.

  Ako smatrate da je obrada Vaših osobnih podataka od strane naše tvrtke u suprotnosti s važećim zakonskim propisima za zaštitu osobnih podataka, imate pravo podnijeti pritužbu našem glavnom nadzornom tijelu - Uredu za zaštitu osobnih podataka Slovačke Republike, čije kontakt podatke možete pronaći ovdje .

  9. Popis kolačića

  Prijava
  Molimo unesite Vašu e-mail adresu
  Minimalno 6 ili više znakova
  Prijava
  Molimo unesite Vašu e-mail adresu
  Minimalno 6 ili više znakova