3-godišnje jamstvo 14 dana za povrat robe

Naši uvijeti poslovanja ne sadrže nikakve skrivene klauzule. Trudili smo se formulirati ih što jasnije i konciznije te ih učiniti praktičnima i jednostavnima za naše kupce i poslovne suradnike.

Opći uvjeti poslovanja

E-trgovine/internetske trgovine www.klarstein.hr

( nadalje u tekstu "Opći uvjeti poslovanja")

1. Prava i obveze

Ovim dokumentom utvrđuju se sva prava i obveze te odnos između:

Berlin Brands Group a.s. , Grösslingová 6-8 Bratislava 811 09, (nadalje pružatelj usluge e-trgovine)

OIB: 46 895 680

OIB ID: HR60211463909

Tvrtka je registrirana pri Trgovačkom registru Gradskog suda Bratislava III, Republika Slovačka.

tvrtkom

Chal-Tec GmbH, sa sjedištem u : Wallstraße , D- 10179 Berlin, Deutschland (nadalje prodavatelj)

Trgovački registar: HRB 98898

Okružni sud Charlottenburg (Berlin)

PDV ID SR Njemačka: DE 814529349

PDV ID Republika Slovačka: SK4020383257

WEEE-Nr.: DE 46906833 ovlaštena osoba: gospodin Peter Chaljawski (nadalje prodavatelj)


I kupcem, dakle svakom osobom, koja kupuje ponuđene proizvode na internetskoj stranici www.klarstein.hr .

Sva prava, obveze i odnosi utvrđuju se Općim uvijetima poslovanja, Uvjetima jamstva i drugim pravilnicima i ispravama koje su u potpunosti u skladu s odgovarajućim zakonima i propisima Republike Hrvatske.

Odredbe iz članka 10. "Povlačenje iz ugovora o kupnji" općih uvjeta poslovanja ne odnose se na kupca koji kupuje robu u poslovne svrhe, a ne u svrhe osobne upotrebe. Ne odnose se na kupca (pravnu ili fizičku osobu) koji kupuje robu s ciljem i namjerom njezine daljnje distribucije ili prodaje, tj. u poslovne a ne u privatne svrhe.

 

2. Način kupovanja robe i sklapanje ugovora o kupnji


a.) Kupac naručuje robu ispunjavanjem narudžbenice koja je dostupna na internetskoj stranici www.klarstein.hr. Pri naručivanju robe prodavatelj osigurava asistenciju/pomoć/upute; napucima na samoj internetskoj stranici ili pak korisničkom podrškom djelatnika putem telefona i/ili e-maila.

b.) Kupac je pri naručivanju proizvoda dužan unijeti sve tražene podatke u elektronički ili tiskani obrazac. Podaci moraju biti točni te uredno i čitko ispisani. Prije konačnog slanja ispunjene narudžbenice, kupac je dužan provjeriti unesene podatke. Ukoliko kupac želi mijenjati/uređivati podatke, može to učiniti klikom na tipku ,,Natrag" te ponovno unijeti podatke. Za konačnu potvrdu svoje narudžbe/e-narudžbenice, treba pritisnuti tipku ,,Potvrdi narudžbu". Narudžba/e-narudžbenica smatra se potvrđenom i definitivnom ukoliko su pravilno uneseni svi traženi podaci; osobni podaci, kontakt te podaci i detalji o željenom proizvodu kao što su točan naziv, broj proizvoda, količina itd. Potvrđena narudžba/e-narudžbenica dokaz je o kupnji proizvoda. Narudžbenica je vrijedeća isprava o kupnji i nije ju moguće retroaktivno mijenjati. Nakon što je narudžba obrađena i potvrđena u sustavu, kupac će primiti e-mail potvrde na svoju e-mail adresu.

c.) Potvrđena narudžba/narudžbenica, bilo u tiskanom ili elektroničkom obliku ima pravnu vrijednost. Narudžbu je moguće poništiti ili promijeniti isključivo prije njezine obrade i potvrde u sustavu, tj. prije nego li kupac primi e-mail potvrde svoje narudžbe.

d.) Nakon što je narudžba obrađena i potvrđena u sustavu, kupac će primiti e-mail potvrde narudžbe na svoju e-mail adresu. Također, ukoliko bude tražio, kupac će dobiti sve dodatne informacije i detalje o kupljenom proizvodu u pismenom obliku.

e.) Iznimno, prodavatelj smije, prije konačne potvde narudžbe, zatražiti od kupca dodatne informacije ili podatke kako bi se proces naručivanja mogao realizirati bez teškoća.

f.) E-mail potvrde narudžbe/narudžbenice predstavlja zaključeni ugovor o kupnji proizvoda.

g.) Obzirom na specifičnosti narudžbe (količinu, udaljenost adrese kupca od skladišta i druge posebne detalje), prodavatelj smije tražiti od kupca dodatnu autorizaciju (potvrdu) narudžbe. Ukoliko kupac takvu potvrdu ne dostavi prodavatelju - u razumnom i utvrđenom roku, ugovor o kupnji se poništava.

h.) Prodavatelj zadržava pravo odgode potvrde narudžbe, u slučaju tiskarske greške ili bilo koje druge tehničke komplikacije koja se tiče proizvoda, kataloga, internetske stranice ili tiskanih materijala.

i.) Rok trajanja ponuda utvrđenih od strane Prodavatelja pismenim putem jest jedan kalendarski mjesec, ukoliko nije drukčije utvrđeno

j.) Sve maloprodajne cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK). Sve akcije/popusti/promocije traju do isteka zaliha, ukoliko nije za pojedine proizvode ili kategorie proizvoda drukčije utvrđeno.

Prodavatelj sve narudžbe šalje na obradu u skladište od ponedjeljka do petka. Dostava traje u pravilu 5 do 7 radna dana. Robu se dostavlja dostavnom službom Overseas express. Pri tom je svaka pošiljka osigurana.

Dostava je besplatna, međutim u slučaju plaćanja narudžbe pouzećem plaća se naknada u iznosu 2,00 €. PDV je uključen u cijenu naknade. Samo u slučaju iznimnih i nepredviđenih okolnosti ( npr. tehničke komplikacije, kvar vozila, prometna nezgoda itd.) może doći do zastoja ili odgode u dostavi/isporuci.

Naručenu robu kupac je dužan preuzeti, te ima puno pravo tražiti potvrdu o isporuci i svu ostalu potrebnu dokumentaciju od kurira, odnosno kurirske službe.

3. Načini plaćanja


Utvrđeni su sljedeći načini plaćanja:

 • plaćanje bankovnom doznakom,
 • plaćanje bankovnim I kreditnim karticama,
 • plaćanje pouzećem
 • Ukoliko kupac odlučiti platiti pouzećem, kurirska služba naplaćuje naknadu u visini 2,00 €. Shodno tome, prodavatelj je taj iznos dužan uračunati u cijenu. Za sve spomenute načine, odnosno mogućnosti plaćanja postoje utvrđene procedure. Prodavatelj je obvezan kupcu izdati valjani račun, koji je ujedno i jamstveni list.

  Ukoliko kupac plati naručenu robu unaprijed, a prodavatelj nije u stanju izvršiti isporuku prema utvrđenim uvjetima, kupac ima pravo na povrat novca. U tom slučaju, ukoliko nije postignut drukčiji dogovor, prodavatelj kupcu vraća novac uplatom na njegov račun.

   

  4. Uvjeti isporuke


  Ukoliko iskrsne bilo kakva komplikacija/nepredviđena okolnost koja rezultira odgodom ili kašnjenjem isporuke, prodavatelj je dužan stupiti u kontakt s kupcem i dogovoriti daljnje postupanje. Kupac je obvezan kašnjenje/odgodu ili nepravilnosti pri isporuci prijaviti prodavatelju. To je moguće učiniti pismom, telefonom ili e-mailom. Ukoliko prodavatelj odluči iz praktičnih/tehničkih razloga isporučiti proizvod u dva ili više paketa, kupac plaća poštarinu i moguće dodatne troškove samo jednom. Cijena isporuke robe uvijek je dostupna na uvid kupcu, prvenstveno na internetskoj stranici.

  Prodavatelj zadržava pravo, shodno vlastitoj procjeni i posebnim karakteristikama proizvoda mijenjati cijenu isporuke. O takvim odlukama dužan je pravodobno obavijestiti kupca. Ukoliko kupac ne preuzme dostavljenu robu koju je naručio, dužan je isplatiti prodavatelju potraživanja i naknadu štete. Prodavatelj smije tražiti naknadu štete u visini stvarnih troškova neuspjelih pokušaja isporuke. Nepreuzimanje dostavljene robe moguće je isključivo s odobrenim Obrascem povlačenja iz ugovora o kupnji.

  Kupac je obvezan kontaktirati prodavatelja ukoliko isporuka kasni punih 7 radnih dana. Prodavatelj je dužan utvrditi zašto isporuka kasni i naći odgovarajuće rješenje.

  Dostava se vrši do ulaza u stambeni objekt željene adrese. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije dužan nositi robu do kata na kojem se nalazi kupac već do ulaza u zgradu.

  5. Kašnjenje u preuzimanju robe


  Ukoliko kupac ne preuzme robu u roku od 5 radnih dana, prodavatelj je dužan istu uskladištiti radi očuvanja njezine kvalitete i cjelokupnog stanja. Troškove skladištenja snosi kupac.

  Kupac je dužan prodavatelju isplaćivati mjesečni paušal u iznosu od 10 € za troškove skladištenja robe, sve dok je ne preuzme, ukoliko nije drukčije dogovoreno.

  Nakon mjesec dana skladišta, roba se ponovno šalje kupcu na njegovu adresu, na njegov trošak.

   

  6. Količina robe za isporuku


  Ukoliko kupac primjeti bilo kakve nepravilnosti u pogledu količine naručene robe, o tome je dužan žurno i u pismenom obliku obavijestiti prodavatelja - obvezno u roku od 24 (slovima: dvadeset i četiri) sata od sata preuzimanja robe. Pismenim kontaktom smatra se faks, e-mail ili pismo.

  Ukoliko kupac propusti ovaj rok, prodavatelj nije dužan obraditi zahtjev za reklamaciju.

   

  7. Rizik od oštećenja robe


  Rizik od oštecenja robe prelazi sa prodavatelja na kurirsku službu u trenutku kada je pošiljka preuzeta od strane kupca. Kupac je dužan pregledati robu odmah nakon preuzimanja te je obvezan odmah izvijestiti kurirsku službu o svim nepravilnostima, oštecenjima ili kvarovima koje primijeti prilikom preuzimanja robe.

  U slučaju oštećenja poštanske pošiljke primatelj ili druga ovlaštena osoba mora podnijeti prigovor odmah pri dostavi poštanske pošiljke dostavljaču popunjavanjem obrasca Zapisnika o šteti ili naknadno, uz dokaz da oštećenje nije nastalo nakon uručenja. Zapisnik posjeduje dostavljač.

  Ako kupac nije odmah prijavio oštecenje proizvoda kurirskoj službi prilikom isporuke dužan je fotografijom dokumentirati kvar/oštecenje/nedostatak i to nam odmah prijaviti putem maila ili telefona, kako bi mogli zatražiti naknadu štete od kurirske službe/tvrtke. Kupac je dužan u daljnjem postupku potraživanja naknade štete dati na uvid svu raspoloživu dokumentaciju. Ukoliko se utvrdi odgovornost kurirske službe za oštecenja/kvarove/nedostatke, zahtjev za reklamaciju ce biti odobren te ce kupac dobiti potpuno nov i ispravan proizvod.

  Ako paket ne pokazuje znakove oštećenja, ali nakon raspakiranja uočite oštećenje proizvoda, imate 48 sati za prijavu štete dostavnoj službi ili izravno electronic-staru. Nakon isteka roka od 48 sati, ne prihvaćamo ovu vrstu reklamacije.

   

  8. Uvjeti postavki, montaże ili baždarenja opreme


  Ako za proizvod nisu dostupne odgovarajuće upute za uporabu, postavke ili instalaciju, kupac je dužan konzultirati odgovarajući servis i zatražiti pomoć stručne osobe.

  Prodavatelj nije dužan podmiriti bilo kakve dodatne troškove montaże, instalacije ili baždarenja/kalibriranja opreme.

   

  9. Poništenje („storniranje”) narudžbe

   

 •   Poništenje narudžbe od strane kupca
 • Kupac ima pravo poništiti svaku narudžbu prije njezine konačne potvrde te ukoliko prodavatelj nije u stanju jamčiti isporuku iz bilo kojeg razloga. Ukoliko kupac poništi već potpuno obrađenu i potvrđenu narudžbu, prodavatelj ima pravo od njega potraživati naknadu u visini nastalih troškova.

 •   Poništenje narudžbe od strane prodavatelja
 • Ovo je moguće pod sljedećim okolnostima:

  - nemogućnost potvrde narudžbe zbog pogrešnih, nečitko napisanih ili lažnih podataka

  - proizvod se više ne proizvodi ili isporučuje ili se cijena od strane dobavljača robe značajno promijenila. U tom slučaju prodavatelj će kontaktirati kupca i dogovoriti daljnje postupanje.

  Ukoliko je kupac već platio dio ili cijeli iznos narudžbe, a narudžba je otkazano od strane prodavatelja, ovaj iznos će biti vraćen na račun kupca u roku od 14 dana.

   

  10. Povlačenje iz ugovora o kupnji

   

  1. Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača NN 41/14, 110/15, 14/19 (odsjek IV., članak 72.) fizička osoba Kupac ovlaštena je jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe. Kupac prema Zakonu o zaštiti potrošača mora izvršiti povrat robe bez odgađanja u roku od 14 dana od kada je prodavatelja obavijestio o svojoj odluci da raskida ugovor, te snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora. Ukoliko se kupac želi povući iz Ugovora o kupnji, dužan je u tu svrhu ispuniti odgovarajući obrazac. Spomenuti obrazac dostupan je kupcu u tiskanom i elektroničkom obliku. Svojim potpisom na dnu obrasca kupac potvrđuje sljedeće: „Ovim se dokumentom povlačim iz ugovora; sukladno odgovarajućim zakonskim odredbama i uvjetima poslovanja prethodno prihvaćenim putem klarstein.hr. Odgovorno tvrdim kako roba mojim postupcima nije oštećena. Nadalje, prilažem original narudžbenice/potvrde plaćanja i cjeloviti sadržaj prethodno primljene pošiljke/paketa.”

  2. Ukoliko se želi povući iz ugovora, kupac je obvezan to učiniti isključivo pismenim putem, te zahtjev/obrazac poslati preporučeno poštom na adresu sjedišta prodavatelja u roku 14 dana od dana primitka pošiljke. Razmjena dodatnih informacija i korespondencija u svezi s povlačenjem iz ugovora mogući su i putem e-maila.

  3. U slučaju da se kupac osnovano povuče iz ugovora o kupnji, ugovor se poništava. U tom slučaju kupac je dužan vratiti robu vlasniku, tj. Prodavatelju. Prodavatelj je obvezan u zakonski propisanom roku vratiti kupcu novac koji je kupac platio za proizvod/e, bez dodatnih naplata i troškova. Neovisno o načinu plaćanja narudžbe, uplata od kupca biti ce vraćena kupcu bankovnim prijenosom na IBAN. Vraćena roba mora biti:

  - nekorištena
  - neoštećena
  - potpuna i u originalnom pakiranju
  - priložena s dokazom kupnji (narudžbenica, valjani račun)

  Prodavatelj toplo preporučuje osigurati robu prije njezina slanja.

  4. Ukoliko se kupac povuče iz ugovora te prodavatelju pošalje oštećenu robu, prodavatelj je dužan naplatiti kupcu troškove servisa/popravka svih nastalih kvarova i/ili oštećenja.

   

  11. Vlasnička prava


  Vlasnička prava prenose se na kupca tek nakon što isti podmiri sve troškove vezane uz kupnju proizvoda.

  Kupac je svjestan da, dok ne podmiri sve troškove i financijske obveze koji se tiču kupnje proizvoda, nema pravo prenositi vlasništvo na treće osobe niti na bilo koji način raspolagati proizvodom kao njegov punopravni vlasnik.

  Ukoliko kupac želi svoje financijske obveze prema prodavatelju prenijeti na treće osobe, dužan je za to podnijeti zahtjev pisanim putem. Prodavatelj će zahtjev razmotriti u razumnom roku.

   

  12. Uvjeti jamstva i pravo na reklamaciju

   

  Ako se na kupljenoj robi utvrdi kvar/oštećenje/nedostatak, kupac ima pravo tražiti reklamaciju shodno Općim uvjetima poslovanja i Uvjetima jamstva. Oba dokumenta dostupna su na stranici www.klarstein.hr. Pri podnošenju zahtjeva za reklamaciju obvezan je prvenstveno dokaz o kupnji; dakle ugovor o kupnji, zatim narudžbenica. Zahtjev za reklamaciju bit će obrađen čak i ako je kupac izgubio jamstveni list, ali posjeduje svu ostalu potrebnu dokumentaciju.

  Prodavatelj je dužan kupcu dostaviti svu propisanu dokumentaciju, prvenstveno Obrazac za reklamaciju, dijagnostiku/nalaz stručne osobe, pisanu potvrdu/obrazloženje odobrenog /neodobrenog zahtjeva za reklamaciju. Kupac ima pravo dobiti povratnu informaciju o statusu reklamacije u roku 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

  Predavatelj je odgovoran za ispravnost i funkcionalnost proizvoda u razdoblju od 24 mjeseca (ukoliko za pojedine proizvode nije određeno drukčije) od dana preuzeća robe od strane kupca.

  Jamstvenim listom utvrđuju se točno uvjeti i detalji samoga jamstva. Prodavatelj može riješiti reklamaciju na sljedeće načine:

  a) servisiranjem/popravkom proizvoda,

  b) zamjenom proizvoda,

  c) povratom novca kupcu,

  d) utvrđivanjem posebnog popusta na cijenu proizvoda,

  e) ili pak osnovano i argumentirano odbiti zahtjev za reklamaciju.

  Prodavatelj će zahtjev za reklamacijom razmotriri u najkraćem mogućem roku, u složenijim slučajevima u roku od 3 radna dana. U nekim specifičnim, posebnim slučajevima i okolnostima Prodavatelj mora riješiti reklamaciju u roku 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za reklamacijom. Ukoliko prodavatelj prekrši naznačene rokove, kupac ima pravo na trenutno povlačenje iz ugovora ili na potpuno novi proizvod u zamjenu za onaj koji reklamira.

   

  13. Pohrana I zaštita osobnih podataka


  Prodavatelj ima pravo uređivanja i ažuriranja vlastitih baza podataka te na korištenje tih podataka u internim statistikama.

  Svi osobni podaci pohranjuju se u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i ostalim odgovarajućim zakonima i propisima Republike Hrvatske. Svi podaci brižno se čuvaju i cijelo vrijeme su propisno zaštićeni u bazama podataka prodavatelja.

  Tijekom procesa isporuke, prodavatelj podatke povjerava trećoj strani –kurirskoj službi/tvrtki, radi pravodobne isporuke naručenih proizvoda.

  Pravo na obradu osobnih podataka kupac daje na neodređeni rok. Kupac je u bilo kojem trenutku u stanju pismenim putem zatražiti brisanje svojih podataka iz baze podataka i evidencija prodavatelja. Svoje osobne podatke kupac može u bilo kojem trenutku provjeriti na www.klarstein.hr klikom na "Moj račun".

   

  14. Završne odredbe


  U slučaju da bilo koja odredba ovih Općih uvjeta postane nevrijedećom, neučinkovitom ili neprimjenjivom, to neće utjecati na valjanost, učinkovitost i izvedivost cjelokupnog dokumenta. Mogući nesporazumi i sporovi rješavat će se prvenstveno dogovorom te iznalaženjem kompromisnih rješenja. Ukoliko spor ne może biti riješen dogovorom ili nagodbom, za rješavanje istog nadležan je sud u Zagrebu.

  Narudžbom proizvoda kupac s punom sviješću i odgovornošću prihvaća ove Uvjete poslovanja. Ovaj dokument stupa na snagu dana 21. svibnja 2013. Prodavatelj zadržava pravo, ukoliko smatra potrebitim, mijenjati Opće uvjete poslovanja u skadu sa odgovarajućim zakonima i propisima Republike Hrvatske.

  Uvjeti jamstva


  Ovim Uvjetima utvrđuju se prava i obveze, te pravila postupanja između prodavatelja i kupca; dakle svake osobe koja kupuje proizvode putem internetske stranice e-trgovine www.klarstein.hr. Tvrtka Berlin Brands Group a.s. osigurava brz i kvalitetan postupak obrade reklamacija na području Republike Hrvatske za tvrtku Chal-Tec GmbH, Wallstrasse 16, 10179 OIB: HRB 98898 PDV ID: DE 814 529 349.

   

  Članak I

  Pravo na reklamaciju

  Ako se na kupljenoj robi utvrdi kvar/oštećenje/nedostatak, kupac ima pravo tražiti reklamaciju shodno Općim uvjetima poslovanja i Uvjetima jamstva. Pravilna procedura reklamacije moguća je isključivo ukoliko korisnik pažljivo postupa s robom koju želi reklamirati, pridržavajući se pritom sigurnosnih te higijenskih propisa i standarda. Korisnik je dužan robu pažljivo čuvati i savjesno održavati u składu s uputama za uporabu i tehničkim smjernicama. Ukoliko je roba zapečaćena, korisnik je ne smije otpečatiti.

   

  Članak II

  Reklamacije molimo slati na adresu servisne podrške :

  PUŠIĆ d.o.o. Vodnjanska 26, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska.

  Reklamirani proizvod je potrebno adekvatno zapakirati u originalnu ambalazu ukoliko je imate ili u neku drugu ambalazu kako nebi doslo do oštecenja prilikom transporta.

  Za oštećenja proizvoda nastala prilikom transporta, zbog neadekvatnog pakiranja, odgovoran je kupac.

  Za potraživanje prava na reklamaciju kupac obvezno mora imati dokaz/potvrdu o naručivanju i kupnji, dakle valjani račun i narudžbenicu. Ukoliko posjeduje te dokumente u elektronskom obliku, kupac ih je dužan tiskati i potpisati. Zahtjev za reklamaciju bit će obrađen čak i ako je kupac izgubio jamstveni list, ali posjeduje svu ostalu potrebnu dokumentaciju.

   

  Članak III

  Obveze prodavatelja

  Prodaja robe/proizvoda mora biti potpuno u skladu s Općim uvjetima poslovanja, Uvjetima jamstva i Ugovorom o kupnji. Ukoliko se utvrdi kvar/oštećenje/nedostatak na proizvodu/ima, kupac ima pravo podnijeti zahtjev za reklamaciju. Ako se detektira kvar/oštećenje/nedostatak u prvih 6 mjeseci od dana kupnje robe, uvažava se mogućnost da je kvar bio prisutan pri samoj kupnji. U tom slučaju prodavatelj je dužan obraditi zahtjev za reklamaciju bez posebnog razmatranja uvjeta jamstva i propisanog jamstvenog roka. Ovo vrijedi, naravno, samo za određene proizvode.

  Prodavatelj nije odgovoran za kvar/oštećenje/nedostatak proizvoda u sljedećim slučajevima: - korisnik/kupac je sam, namjerno ili slučajno oštetio robu - kupac je bio svjestan nedostatka pri samoj kupnji, te je unatoč tome kupio robu - rok trajanja robe je istekao - kupac se želi reklamacijom neutemeljeno povući iz Ugovora o kupnji

  Prodavatelj nije odgovoran za nedostatke (ne odnosi se na neispravnost, već smanjenu funkcionalnost opreme) temeljem kojih je ostvaren poseban popust, te u sljedećim okolnostima: - korisnik/kupac je koristio robu ne slijedeći Upute za uporabu i tehničke smjernice - kupac je namjerno ili slučajno oštetio zaštitni pečat na proizvodu - proizvod je servisirala/popravljala neovlštena ili nestručna osoba

  Prodavatelj je dužan kupcu dostaviti svu propisanu dokumentaciju, prvenstveno Obrazac za reklamaciju, dijagnostiku/nalaz stručne osobe, pisanu potvrdu/obrazloženje odobrenog /neodobrenog zahtjeva za reklamaciju. Kupac ima pravo dobiti povratnu informaciju o statusu reklamacije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. Ovisno o ispitivanju (dijagnostici) stručne osobe, zahtev može biti:

  a. odobren,

  b. odbijen,

  c. poslan za daljnju obradu.

  Ukoliko kupac nije zadovoljan procesom reklamacije i postupanjem/dijagnostikom stručne osobe, ima pravo zatražiti drugo mišljenje - više stručne osobe (nadglednika ili voditelja odjela)

   

  Članak IV

  Jamstveni rok

  Predavatelj je odgovoran za ispravnost i funkcionalnost proizvoda u razdoblju od 24 mjeseca (ukoliko za pojedine proizvode nije određeno drukčije) od dana preuzeća robe od strane kupca. Na sva kućna kina, zvučnike i pojačala marki Auna, Ibiza Sound,Skytec, DJ Tech a Klarstein vrijedi jamstvo u trajanju od 36 mjeseci. Za ostale proizvode utvrđen je jamstveni rok od 24 mjeseca. Napomena: jamstvo se ne odnosi na baterije, žarulje, lampice i dodatke koji nisu intergralnim dijelom samoga proizvoda. Jamstvenim listom utvrđuju se uvjeti i detalji samoga jamstva. Ukoliko se radi o rabljenom, ali potpuno ispravnom proizvodu, može se utvrditi posebni jamstveni rok koji ne smije biti kraći od 36 mjeseci. Napomena: nakon isteka tog roka, prodavatelj nije dužan uvažiti zahtjev za reklamaciju takvog proizvoda. Jamstveni list izdaje se na izričiti zahtjev kupca. Prodavatelj nije dužan samoinicijativno izdati jamstveni list. Pri podnošenju zahtjeva za reklamaciju obvezan je prvenstveno dokaz o kupnji; dakle ugovor o kupnji, zatim narudžbenica.


  Članak V

  Ukoliko se utvrdi kvar/oštećenje/nedostatak tijekom samog jamstvenog roka, prodavatelj je dužan bez odgode zamijeniti neispravne dijelove/komponente i osigurati sve druge potrebne popravke.

  U slučaju nepopravljivih nedostataka koji pak ne sprečavaju pravilnu uporabu proizvoda, kupac ima pravo na razuman popust. Obzirom na prirodu nedostatka, prodavatelj je dužan utvrditi popust prema važećem cjeniku.

   

  Članak VI

  Rabljena roba/roba smanjene funkcionalnosti

  Prilikom prodaje rabljenih proizvoda ili proizvoda smanjene funkcionalnosti, prodavatelj je dužan iste posebno označiti. Prodavatelj neodgovara za nedostatke ili teškoće pri uporabi takvih proizvoda. Za takve proizvode utvrđuje se posebna cijena i jasno naznačava njihova smanjena funkcionalnost. Kupac takve proizvode kupuje svjestan njihovoga stanja i na vlastitu odgovornost.

  Vrh stranice